Forums VOULUNTEERS Volunteering organisations in different countries Bulgaria ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО Е ВЪЗМОЖНОСТ АКТИВНО

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #465 Reply
  fsursum
  Participant

  ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО Е ВЪЗМОЖНОСТ АКТИВНО ДА УЧАСТВАШ В ПРОМЯНАТА

  едно интервю с Ренета Венева – Паунчева
  (Ренета Венева- Паунчева e Председател на УС на Национален алианс за работа с доброволци (НАРД).Работи активно за доброволческата кауза като възможност за учене и развитие през целия живот.)

  <strong class=”text-strong”>Защо според вас все повече организации и компании избират доброволчеството като механизъм, с който могат да помагат на различни обществени каузи?
  Доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността, средата, организацията, взаимоотношенията. Каузите, за които се помага с доброволен труд, са все по- предпочитани, поради възможността не просто да даваш, а да действаш, да участваш, да си активен.

  Доброволчеството като механизъм за подпомагане на обществени каузи дава възможност на хората от организациите и компаниите да са заедно с тези, на които помагат, да виждат промяната, да преживяват успех и удовлетворение. В съвременния комерсиален свят “доброволността” е една от съхранените ценности, средство и начин за подпомагане на хора, неспособни сами да се грижат за себе си, подпомагане на обществото в критични моменти, когато са застрашени живота и здравето на други хора или природата като цяло. Да помагаш на другите е една от основните човешки потребности и е логично много хора да я задоволяват чрез доброволчество. Доброволчеството е начин на учене, на придобиване на знания и умения през целия живот на човека. Никога не е късно да започнеш с това “учене”.

  <strong class=”text-strong”>Кои сфери или области на подкрепа са най-привлекателни и съответно има ли такива, които остават пренебрегвани?
  В България най-предпочитани от доброволците са социалната сфера, подпомагането на деца, семейства и възрастни хора в риск, центрове за хора с увреждания и т.н. Все повече доброволци се ангажират и в застъпничество, в организирането на кампании, свързани с различни общностни цели. Традиционно привлекателни са екологичната сфера, дейностите, насочени към опазване на околната среда.

  Това, което много ни отличава от други европейски страни, е фактът, че все още сферите на образованието и здравеопазването не са отворени за доброволчество. Доброволчеството като част от неформалното образование не се ползва и не се подкрепя в нашите училища и университети. Броят на доброволческите центрове в университетите и училищата в страната е нищожен. Чрез влизането на доброволци в болниците, разбира се, добре подготвени, ще се подпомогнат социално-психологически болните деца и възрастни. Младежи-доброволци могат много успешно да работят и подкрепят малките пациенти в детските отделения, да си играят с тях и да разговарят. За съжаление , здравните заведения не са открили доброволческите организации като свои партньори . Много възможности да ползват доброволци имат и читалищата, но екипите в тях нямат умения да правят това добре и да развиват дългосрочно работата с тях.

  <strong class=”text-strong”>Ползите за каузите, които са избирани, са очевидни, а какви са ползите за организациите и хората, които упражняват доброволчески труд?
  Чрез дейността си като доброволческа организация, всяко НПО участва в процесите на разрешение на обществени проблеми : социални , образователни, екологични, здравни, младежки. А това е смисълът на съществуване на гражданските организации. Доброволците и организациите, в които работят, често са инициатори на иновативни дейности за откриване, изразяване и отговор на някои нужди на обществото. Доброволците и екипите са близо до хората и проблемите им, чувствителни са към тях, имат умения да ги чуят и дефинират, а оттам – и да намират нови решения. Това дава нови идеи и възможности за развитие на самите доброволчески организации. Доброволците във всяка организация са много важен коректив и двигател за нейното развитие. Те имат друга гледна точка и визия, други изисквания и очаквания и когато ги споделят, стават най-големия ресурс на организацията.

  Чрез доброволческите практики, лагери, стажове всеки млад човек може да подобри социалните си умения, уменията за работа в екип, уменията за решаване на проблеми и конфликти, както и да се развият качества като отговорност, общителност, лидерство, организационни умения. Тези възможности за развитие на младите хора, които доброволчеството предоставя, са чужди на нашите образователни институции.

  <strong class=”text-strong”>Има ли нужда от законодателна рамка, която да регламентира процеса на доброволчество? Защо?
  Голяма е необходимостта от приемане на закон, който да регламентира доброволчеството като обществено явление и да установи ясен правен статут на организираното доброволчество в България. Приемането на закон или друг нормативен документ ще очертае правната рамка на доброволческата дейност и ще създаде правна сигурност за доброволците и за организациите, използващи доброволци. Тази законодателна мярка е необходима и отдавна очаквана за насърчаване на доброволчеството в България. Съществуването на регламент в сферата на доброволческия труд, който е много разнообразен като дейност, участници и проблеми, ще гарантира качеството на този труд. Това е важно както за доброволците, така и за организациите, които се занимават с доброволци.

  <strong class=”text-strong”>Какви тенденции забелязвате в България, свързани с реализирането на доброволчески инициативи? Доколко те се различават (или са далеч) от чужди опити и достижения в областта?
  Доброволчеството в Европа и по света е ценност, традиция, призната и оценена от обществата. Да си доброволец е престижно. Възпитанието чрез доброволен труд е отговорност както на семейството, така и на образователните и корпоративни институции. Това, за съжаление, не е тенденция в България. Затова и доброволческите инициативи са спорадични, гражданите сами трудно се организират да добруват. По-голямата част от инициативите са на неправителствени организации, които са включили и доброволци в дейността си. А те не са много и не са на територията на цялата страна. Най-позитивната тенденция у нас е свързана с интереса и мотивацията на младите хора да работят доброволно в полза на другите. Най- голямата част от доброволците в България са във възрастовата група 15 – 30 години. Дано бизнесът и образователните институции видят в тази тенденция потенциал, който да подкрепят.

  По света хората в пенсионна възраст са от най-активно използваните доброволци. Те имат опит, експертиза, умения и търпение. У нас, обратно, на тази група не се гледа като на ресурс и възможност. Все повече пенсионери се обръщат у нас към доброволчеството като форма за продължаване на активното участие в обществото, но са много малко програмите, проектите и организациите, които имат умения да работят с тях.

  <strong class=”text-strong”>Какво още трябва да направят организациите, които работят за развитието на доброволчеството, за да става то по-популярно, а каузите по-достъпни за желаещите да помагат?
  Да работят повече заедно, да си партнират, да се кооперират с бизнеса, университетите и училищата, както и да подкрепят общините да развиват доброволчески програми и инициативи.

  https://www.dfbulgaria.org/2011/dobrovo … shtnostta/

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО Е ВЪЗМОЖНОСТ АКТИВНО
Your information: