Forums SKILLS TRAINING Bulgaria (EYES) МЕТОДОЛОГИЯ – НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА УСПЕШНА СОЦИАЛНА РАБОТА – Уъркшопове за умения

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #336 Reply
  EYES
  Participant

  В ЕС проблемите с безработицата, особено сред младите хора, са изключително сериозни. Процентът на безработни се е увеличил двйоно за всички възрасти. Увеличаващата се бедност и неравенство, социалната сегрегация, миграционната криза и засилването на ксенофобията в Европа предизвикват надпревара по отношение на паневропейските схеми за солидарност и доброволчество.
  Според неотдавнашни доклади между 92 и 94 милиона европейци са ангажирани с доброволчески дейности, което представлява 3% от БВП в развитите страни.
  В този контекст общата цел на проекта EYESA е да предостави възможности за изграждане на капацитет у младите доброволци, за да подобрят социалните си резултати и предприемаческата си инициатива, като подкрепят създаването на нов бизнес в областта на социалната закрила.
  Проектът ще подобри една така необходима паневропейска култура на солидарност и ще предостави на младите доброволци набор от основни умения. Този подход би помогнал и да се предотврати дисбаланса между регионите по отношение на европейската работна сила или появата на нови асиметрични шокове. Премахването на тези бариери е от съществено значение за решаването на кризата в областта на заетостта и социалните дейности в ЕС, като същевременно се ползват предимствата европейските ценности.
  Транснационалният обмен на знания ще допринесе за подобряване на дейностите за изграждане на капацитет национално, регионално и местно равнище.
  Тази методология предоставя широк набор от полезни умения за повишаване на ефективността на социалната дейност и на пригодността за заетост и за подпомагане на активното членство в европейското общество.
  Тя е предназначена за учители и обучители и за всички лица, ангажирани в младежки проекти, така че да могат ползват теоретичните материали и предложения в работата си с младежи и визира целевата група от млади хора, които се интересуват от повишаване на различни умения – работа в групи, в проекти, да учредяват фирми, да намират своето място в сферата на бизнеса и изграждат значимо, устойчиво и приобщаващо бъдеще.
  Всички вие сте добре дошли да ползвате тази публикация, базирана на опита на 7 европейски държави, както и да я използвате за творчески цели.

   

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: МЕТОДОЛОГИЯ – НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА УСПЕШНА СОЦИАЛНА РАБОТА – Уъркшопове за умения
Your information: